Zgjidhja e Kujdesit për të Moshuarit është një sistem i rregullueshëm për Menaxhimin e Ndërtesave Mini, ideal për
shtëpi pleqsh. Ju mund të zgjidhni nga një shumëllojshmëri e pajisjeve të menaxhimit të energjisë, kontrollit të HVAC dhe monitorimit të mjedisit. Mund të vendoset një server privat i prapavijës dhe pulti i PC mund të konfigurohet në përputhje me kërkesat unike të një projekti, të tilla si:
• Modulet funksionale: personalizoni menutë e panelit, bazuar në funksionet e dëshiruara;
• Harta e pronës: krijoni një hartë të pronës që pasqyron dyshemetë dhe dhomat aktuale brenda lokaleve;
• Hartësimi i pajisjes: përputhni pajisjet fizike me nyjet logjike brenda një harte të pronës;
• Menaxhimi i të drejtës së përdoruesit: krijoni role dhe të drejta për stafin drejtues në mbështetjen e funksionimit të biznesit.

Elderly Care Dashboard
Paneli i Kujdesit për të Moshuarit
Elderly Care Monitoring
Monitorimi i Kujdesit për të Moshuarit
Vital Signs Record
Regjistrimi i Shenjave Vitalike

WhatsApp Bisedë Online!