Kontrolli i HVAC është një sistem i rregullueshëm për menaxhimin e ndërtesave Mini, ideal për
projekte të ndryshme të lehta komerciale, të tilla si shkolla, zyra, dyqane, depo, apartamente, hotele, shtëpi pleqsh, etj. Një server privat i pjesës së prapme mund të vendoset, dhe paneli i PC mund të konfigurohet në përputhje me kërkesat unike të një projekti, të tilla si si:
• Modulet funksionale: personalizoni menutë e panelit, bazuar në funksionet e dëshiruara;
• Harta e pronës: krijoni një hartë të pronës që pasqyron dyshemetë dhe dhomat aktuale brenda lokaleve;
• Hartësimi i pajisjes: përputhni pajisjet fizike me nyjet logjike brenda një harte të pronës;
• Menaxhimi i të drejtës së përdoruesit: krijoni role dhe të drejta për stafin drejtues në mbështetjen e funksionimit të biznesit.

Kontrolli i temperaturës
Temp Humd control
Kontrolli i temp temp
Temp & Humd control
Kontrolli i temp dhe Humd

WhatsApp Bisedë Online!